Om Tecna

TECNA hydraulhammare har start- och stoppsystem och optimerad hydraulkrets med den nya 3D-kolven
Den nya 3D-kolven gör det möjligt att öka slagenergin; introduceras i alla nya T-seriemodeller upp till 400 kg.
Öka kolvmassan utan att ändra de andra hammarmåtten.
Minska den nedåtgående kammarvolymen för att uppnå en bättre trycksättning när kammaren sätts i kommunikation med högtrycket.